Sensium patch van TSC onderdeel van Wireless Vitals onderzoek/UMCU

‘’De Nederlandse Federatie van UMC’s ( NFU) ondersteunen E-health onderzoek middels het Citrienfonds. In het Wireless Vitals Onderzoek wordt in het UMCUtrecht gekeken naar de potentie van slimme pleisters, waaronder  de Sensium patch van The Surgical Company . Aan het einde van dit project dat nog tot eind 2019 loopt, zal er inzage zijn in hoeverre achteruitgang van de vitale functies bij postoperatieve patiënten daadwerkelijk betrouwbaar kan worden opgepikt met (één van de) wearables. Tevens zullen uitkomsten van focusgroepen met patiënten en zorgverleners inzicht verschaffen in de randvoorwaarden om telemonitoring als veiligheidsvangnet te kunnen inzetten in het pad van ziekenhuis naar huis bij hoog-risico patiënten na een operatie. Het uiteindelijke doel is om vermijdbare complicaties optredend in het ziekenhuis of thuis na ontslag met behulp van telemonitoring zoveel mogelijk te voorkomen en het gevoel van veiligheid voor patiënten en diens omgeving daarbij te vergroten.”

Bezoek ons op de Zorg & ICT dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april 2018 in hal 1 van Jaarbeurs in Utrecht

 

Zie video: