Disclaimer

The Surgical Company B.V doet haar uiterste best om de informatie op haar website zo nauwkeurig en actueel als mogelijk te houden.

The Surgical Company B.V kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen die ontstaan tijdens het gebruik van de website en/of externe websites die aan ons verbonden zijn.

The Surgical Company B.V kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten welke ontstaan door onjuistheden, onvolkomenheden, onnauwkeurigheden, of onvolledigheden van informatie op de website.

The Surgical Company B.V kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden verlies, gederfde winst of verminderde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.

The Surgical Company B.V is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit of verband houdend met het gebruik van de informatie op de website.

The Surgical Company B.V is ook niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website, het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor risico van de gebruiker.

The Surgical Company B.V kan zonder aankondiging vooraf de inhoud en informatie op de website wijzigen.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.

The Surgical Company

Bezoekadres:
Terminalweg 19a
3821 AJ Amersfoort

Postadres:
Postbus 2582
3800 GC Amersfoort

E-mail: info@tsc-nl.com
Tel: +31 (0)33 456 78 28